Straight to the content Straight to the footer
eqin header image

Disclaimer

EQIN besteedt uiterste zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. De website wordt regelmatig bijgewerkt. In verband hiermee kan de informatie op de website op elk moment worden aangevuld of worden gewijzigd. Ondanks de zorg en aandacht die aan de website wordt besteed kan niet worden uitgesloten dat informatie op de website niet volledig up to date is, of eventueel onvolledig dan wel onjuist is.

 

EQIN staat er niet voor in dat producten en/of materialen die op de website zijn te vinden geschikt zijn voor een bepaald doel of een specifieke toepassing. De bezoeker van de website kan geen rechten ontlenen aan beeldmateriaal en/of bepaalde omschrijvingen. Het gebruik van informatie ontleend aan deze website geschiedt voor eigen risico. EQIN is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van informatie op de website.

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van EQIN om informatie ontleend aan de website te verspreiden of te vermenigvuldigen.

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

article number

Do you have any questions about this product?

0800 837 48 73 0800 837 211