Straight to the content Straight to the footer
Home > Over EQIN > Duurzaamheid
eqin header image

Duurzaamheid

EQIN wil actief bijdragen aan het reduceren van het energiegebruik en de daarmee verband houdende CO2-uitstoot. EQIN wil de groenste industriële equipment leverancier van Noordwest-Europa worden. Dit wordt bereikt door de focus te leggen op:

  • innovatie van materieel naar een duurzame vloot
  • technische voorzieningen aan gebouwen
  • elektrisch rijden
  • duurzamer inkopen
  • minder verspillingen.

De CO2-prestatieladder helpt EQIN daar bij.

Hieronder kunt u 'het CO2-managementplan 2019-2023' en 'het Plan van Aanpak CO2-Prestatieladder 2019-2022' bekijken.

Het certificaat en participatie initiatief kunt u hier vinden.

De openbare CO2-footprints kunt u hier vinden.

Downloads

CO2-Prestatieladder_3.1_EQIN_geldig_tot_24-02-2024

.pdf | 287 KB

CO2-Managementplan_EQIN_2019-2023

.pdf | 1 MB

Plan_van_aanpak_en_voortgangsrapportage_EQIN_Nov_2021

.pdf | 657 KB

Plan_van_Aanpak_CO2_Prestatieladder_2021

.pdf | 1 MB

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

article number

Do you have any questions about this product?

0800 837 48 73 0800 837 211